Showing the single result

Show
Sort by
 • Photoshop

  Phần 1: Tổng quan về Photoshop
  Phần 2: Công cụ chọn và làm việc với vùng chọn
  Phần 3: Tìm hiểu về các layer
  Phần 4: Các công cụ chọn nâng cao Pen Vector Marks, Paths and Shapes
  Phần 5: Công cụ vẽ tô màu và chỉnh sửa
  Phần 6: Filters, Effects, các bộ lọc và hiệu ứng
  Phần 7: Thiết kế text, hiệu ứng text và cách trình bày chữ trong Photoshop
  Phần 8: Các plugin chỉnh màu và cách chỉnh file Raw trên Photoshop
  Phần 9: Cách Blend màu cơ bản trên Photoshop.

  12,000,000  10,800,000