Showing all 17 results

Show
Sort by
 • Trọn Gói Phim Trường Châu Âu

  Trọn gói bao gồm:

  • 1 Album 25×38 : 20 trang
  • 1 lần makeup tại tiệm, dặm nội thành Đà Nẵng
  • 1 Sorre trắng cao cấp ngày cưới

   

   

   

  Khuyến Mãi :

  • 1 Vest nhập ngoại cao cấp
  • 1 Áo dài ngày cưới
  • 1 Hình lớn 60×90 Gỗ
  • 1 Hoa tươi ngày cưới
  • 1 DVD Slide + DVD toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa
  8,000,000  7,200,000 
 • Gói Chụp Album Cao Cấp Đà Nẵng

  Trọn gói bao gồm:

  • 1 Album 25×38 : 30 trang
  • 1 Hình lớn 60×90 gỗ
  • 3 Váy, 2 vest, 1 Áo dài.
  • 2 Bộ đồ tự chọn + 5 lần thay đổi vấn tóc.
  • 1 DVD Slide + DVD gốc, chỉnh sửa.
  • Bao xe di chuyển, 1 khách hàng, 1 Ekip.
  7,500,000 
 • Trọn Gói Silver

  Trọn gói bao gồm:

  • 1 Album 30*30: 10 tờ 20 trang
  • 1 lần makeup tại tiệm, dặm nội thành Đà Nẵng
  • 1 Sorre trắng cao cấp ngày cưới

  Khuyến Mãi:

  • 1 Vest nhập ngoại cao cấp
  • 1 Áo dài ngày cưới
  • 1 Hình lớn 60x90cm ép Gỗ
  • 1 Hoa tươi ngày cưới
  • 1 DVD Slide + DVD toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa
  9,500,000  8,000,000 
 • Gói Chụp Cao Cấp Đà Nẵng – Hội An

  Trọn gói bao gồm :

  • 1 Album 25×38 : 30 trang
  • 1 Hình lớn 60×90 gỗ
  • 3 Váy, 2 vest, 1 Áo dài
  • 2 Bộ đồ tự chọn + 5 lần thay đổi vấn tóc
  • 1 DVD Slide + DVD gốc, chỉnh sửa
  • Bao xe di chuyển, 1 khách hàng, 1 Ekip
  9,000,000 
 • Gói Chụp Cao Cấp Đà Nẵng – Lăng Cô

  Trọn gói bao gồm :

  • 1 Album 25×38 : 30 trang
  • 1 Hình lớn 60×90 gỗ
  • 3 Váy, 2 vest, 1 Áo dài
  • 2 Bộ đồ tự chọn + 5 lần thay đổi vấn tóc
  • 1 DVD Slide + DVD gốc, chỉnh sửa
  • Bao xe di chuyển, 1 khách hàng, 1 Ekip
  9,000,000 
 • Gói chụp VIP Đà Nẵng

  Trọn gói bao gồm:

  • 1 Album 25×38 : 40 trang
  • 1 Hình lớn 60×90 Pha lê
  • 3 Váy, 2 vest, 1 Áo dài
  • 2 Bộ đồ tự chọn + 5 lần thay đổi vấn tóc
  • 1 DVD Slide + DVD gốc, chỉnh sửa
  • Bao xe di chuyển, 1 khách hàng, 1 Ekip
  10,000,000 
 • Trọn Gói Gold

  Trọn gói bao gồm:

  • 1 Album 25×38 : 30 trang
  • 1 lần makeup tại tiệm, dặm nội thành Đà Nẵng
  • 1 Sorre trắng hàng GOLD cao cấp ngày cưới

   

   

   

  Khuyến Mãi :

  • 1 Vest nhập ngoại cao cấp
  • 1 Sorre màu cao cấp ngày cưới
  • 1 Áo dài ngày cưới
  • 1 Hình lớn 60×90 Gỗ
  • 1 Hoa tươi ngày cưới
  • 1 DVD Slide + DVD toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa
  11,700,000  10,530,000 
 • Gói chụp VIP Đà Nẵng – Bà Nà

  Trọn gói bao gồm :

  • 1 Album 25×38 : 40 trang
  • 1 Hình lớn 60×90 Pha lê
  • 3 Váy, 2 vest, 1 Áo dài
  • 2 Bộ đồ tự chọn + 5 lần thay đổi vấn tóc
  • 1 DVD Slide + DVD gốc, chỉnh sửa
  • Bao xe di chuyển, 1 khách hàng, 1 Ekip
  12,000,000 
 • Gói Chụp Malaysia

  Trọn gói bao gồm:

  • Tặng 1 Album khổ 30*30 cm 20 tờ 40 trang
  • Tặng 1 hình lớn pha lê cỡ 60x90cm
  • Tặng 1 hình lớn ép gỗ 60*90cm
  • 01 album mini copy
  • 05 hình bàn 15*21 khung Hàn Quốc
  • Tặng 1 DVD side chiếu ngày cưới
  • Tặng 1 DVD hình gốc
  12,000,000 
 • Gói Chụp Album Vip Đà Nẵng – Lăng Cô

  Trọn gói bao gồm :

  • 1 Album 25×38 : 40 trang
  • 1 Hình lớn 60×90 Pha lê
  • 3 Váy, 2 vest, 1 Áo dài.
  • 2 Bộ đồ tự chọn + 5 lần thay đổi vấn tóc.
  • 1 DVD Slide + DVD gốc, chỉnh sửa.
  • Bao xe di chuyển, 1 khách hàng, 1 Ekip.
  12,000,000 
 • Trọn Gói Diamond

  Trọn gói bao gồm :

  • 1 Album 30.30 : 40 trang
  • 1 lần makeup tại tiệm, dặm nội thành Đà Nẵng
  • 1 Sorre trắng VIP cao cấp ngày cưới

  Khuyến Mãi :

  • 1 Vest nhập ngoại cao cấp
  • 1 Sorre màu VIP ngày cưới
  • 1 Áo dài ngày cưới
  • 1 Hình lớn 60×90 Gỗ
  • 1 Hoa tươi ngày cưới
  • 1 Hình 30×45 Pha lê
  • 1 DVD Slide + DVD toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa
  17,000,000  15,000,000 
 • Gói chụp VIP Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An

  Trọn gói bao gồm :

  • 1 Album 30*30 : 40 trang
  • 1 Hình lớn 60×90 Pha lê
  • 3 Váy, 2 vest, 1 Áo dài
  • 2 Bộ đồ tự chọn + 5 lần thay đổi vấn tóc
  • 1 DVD Slide + DVD gốc, chỉnh sửa
  • Bao xe di chuyển, 1 khách hàng, 1 Ekip
  18,000,000  15,000,000 
 • Gói Chụp Lý Sơn 2 Ngày

  Trọn gói bao gồm :

  • 1 Album 30*30 : 40 trang
  • 1 Hình lớn 60×90 Pha lê
  • 05 hình 15*21 khung Hàn Quốc
  • 05 Váy, 4 vest, 1 Áo dài
  • 2 Bộ đồ tự chọn + 5 lần thay đổi vấn tóc
  • 1 DVD Slide + DVD gốc, chỉnh sửa
  • 1 khách hàng, 1 Ekip
  • Thời gian chụp : 2 ngày
  25,000,000  18,000,000 
 • Gói Chụp Đà Lạt

  Trọn gói bao gồm:

  • 1 Album 30*30 : 40 trang.
  • 1 Hình lớn 70*110 pha lê
  • 01 album mini copy
  • 05 hình 15*21 khung Hàn Quốc
  • 01 DVD slide
  • 03 Váy, 02 vest, 1 Áo dài.
  • 01 Bộ đồ tự chọn + 5 lần thay đổi vấn tóc.
  25,000,000  19,900,000 
 • Gói Chụp Đà Nẵng – Đèo – Lăng Cô – Huế

  Trọn gói bao gồm :

  • 1 Album 35*35 : 40 trang.
  • 1 Hình lớn 60×90 Pha lê.
  • 05 hình 15*21 khung gỗ
  • 05 Váy, 4 vest, 1 Áo dài.
  • 2 Bộ đồ tự chọn + 5 lần thay đổi vấn tóc.
  • 1 DVD Slide + DVD gốc, chỉnh sửa.
  • Bao xe di chuyển, 1 khách hàng, 1 Ekip.
  • Thời gian chụp : 2 ngày.
  20,000,000 
 • Trọn Gói VIP

  Trọn gói bao gồm :

  • 1 Album 30*30 : 30 trang
  • 1 lần makeup tại tiệm, dặm nội thành Đà Nẵng
  • 1 Sorre trắng ELLE cao cấp ngày cưới

   

   

  Khuyến Mãi :

  • 1 Vest nhập ngoại cao cấp
  • 1 Sorre màu ELLE ngày cưới
  • 1 Áo dài ngày cưới
  • 1 Hình lớn 60*90 Pha lê
  • 1 Hoa tươi ngày cưới
  • 1 DVD Slide + DVD toàn bộ file gốc và file chỉnh sửa
  28,000,000  25,000,000 
 • Gói chụp Nha Trang 2 Ngày

  Trọn gói bao gồm:

  • 1 Album 25×38 : 40 trang
  • 1 Hình lớn 60×90 Pha lê
  • 4 Váy, 3 vest, 1 Áo dài
  • 2 Bộ đồ tự chọn + 5 lần thay đổi vấn tóc
  • 1 DVD Slide + DVD gốc, chỉnh sửa
  25,000,000