Showing 1–9 of 12 results

Show
Sort by
 • Gói Chụp Album Cao Cấp Đà Nẵng

  Trọn gói bao gồm:

  • 1 Album 25×38 : 30 trang
  • 1 Hình lớn 60×90 gỗ
  • 3 Váy, 2 vest, 1 Áo dài.
  • 2 Bộ đồ tự chọn + 5 lần thay đổi vấn tóc.
  • 1 DVD Slide + DVD gốc, chỉnh sửa.
  • Bao xe di chuyển, 1 khách hàng, 1 Ekip.
  7,500,000 
 • Gói Chụp Cao Cấp Đà Nẵng – Hội An

  Trọn gói bao gồm :

  • 1 Album 25×38 : 30 trang
  • 1 Hình lớn 60×90 gỗ
  • 3 Váy, 2 vest, 1 Áo dài
  • 2 Bộ đồ tự chọn + 5 lần thay đổi vấn tóc
  • 1 DVD Slide + DVD gốc, chỉnh sửa
  • Bao xe di chuyển, 1 khách hàng, 1 Ekip
  9,000,000 
 • Gói Chụp Cao Cấp Đà Nẵng – Lăng Cô

  Trọn gói bao gồm :

  • 1 Album 25×38 : 30 trang
  • 1 Hình lớn 60×90 gỗ
  • 3 Váy, 2 vest, 1 Áo dài
  • 2 Bộ đồ tự chọn + 5 lần thay đổi vấn tóc
  • 1 DVD Slide + DVD gốc, chỉnh sửa
  • Bao xe di chuyển, 1 khách hàng, 1 Ekip
  9,000,000 
 • Gói chụp VIP Đà Nẵng

  Trọn gói bao gồm:

  • 1 Album 25×38 : 40 trang
  • 1 Hình lớn 60×90 Pha lê
  • 3 Váy, 2 vest, 1 Áo dài
  • 2 Bộ đồ tự chọn + 5 lần thay đổi vấn tóc
  • 1 DVD Slide + DVD gốc, chỉnh sửa
  • Bao xe di chuyển, 1 khách hàng, 1 Ekip
  10,000,000 
 • Gói chụp VIP Đà Nẵng – Bà Nà

  Trọn gói bao gồm :

  • 1 Album 25×38 : 40 trang
  • 1 Hình lớn 60×90 Pha lê
  • 3 Váy, 2 vest, 1 Áo dài
  • 2 Bộ đồ tự chọn + 5 lần thay đổi vấn tóc
  • 1 DVD Slide + DVD gốc, chỉnh sửa
  • Bao xe di chuyển, 1 khách hàng, 1 Ekip
  12,000,000 
 • Gói Chụp Malaysia

  Trọn gói bao gồm:

  • Tặng 1 Album khổ 30*30 cm 20 tờ 40 trang
  • Tặng 1 hình lớn pha lê cỡ 60x90cm
  • Tặng 1 hình lớn ép gỗ 60*90cm
  • 01 album mini copy
  • 05 hình bàn 15*21 khung Hàn Quốc
  • Tặng 1 DVD side chiếu ngày cưới
  • Tặng 1 DVD hình gốc
  12,000,000 
 • Gói Chụp Album Vip Đà Nẵng – Lăng Cô

  Trọn gói bao gồm :

  • 1 Album 25×38 : 40 trang
  • 1 Hình lớn 60×90 Pha lê
  • 3 Váy, 2 vest, 1 Áo dài.
  • 2 Bộ đồ tự chọn + 5 lần thay đổi vấn tóc.
  • 1 DVD Slide + DVD gốc, chỉnh sửa.
  • Bao xe di chuyển, 1 khách hàng, 1 Ekip.
  12,000,000 
 • Gói chụp VIP Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An

  Trọn gói bao gồm :

  • 1 Album 30*30 : 40 trang
  • 1 Hình lớn 60×90 Pha lê
  • 3 Váy, 2 vest, 1 Áo dài
  • 2 Bộ đồ tự chọn + 5 lần thay đổi vấn tóc
  • 1 DVD Slide + DVD gốc, chỉnh sửa
  • Bao xe di chuyển, 1 khách hàng, 1 Ekip
  18,000,000  15,000,000 
 • Gói Chụp Lý Sơn 2 Ngày

  Trọn gói bao gồm :

  • 1 Album 30*30 : 40 trang
  • 1 Hình lớn 60×90 Pha lê
  • 05 hình 15*21 khung Hàn Quốc
  • 05 Váy, 4 vest, 1 Áo dài
  • 2 Bộ đồ tự chọn + 5 lần thay đổi vấn tóc
  • 1 DVD Slide + DVD gốc, chỉnh sửa
  • 1 khách hàng, 1 Ekip
  • Thời gian chụp : 2 ngày
  25,000,000  18,000,000