Giảm giá!

Quay phóng sự ngày Cưới

  • Thiết bị : 02 máy quay
  • Địa điểm : Nội thành Đà Nẵng
  • Thời gian : Ngày cưới

10,000,000  8,500,000 

Mô tả

– 01 clip phóng sự cưới độ dài 4-6 phút
– Thiết bị : 02 máy quay
– Địa điểm : Nội thành Đà Nẵng
– Thời gian : Ngày cưới